Lietuvišką žodį iškėlęs

2020 01 16

Skaitytojų aptarnavimo Mokslo šakų skyriuje yra parengta spaudinių paroda, skirta Zigmo Zinkevičiaus 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Zigmas Zinkevičius (1925 m. sausio 4 d. Juodausiuose, Pabaisko valsčius, Ukmergės apskritis – 2018 m. vasario 20 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, akademikas, vadovėlių autorius, visuomenės bei politinis veikėjas.

Pagrindinės mokslinio darbo sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. Daug nuveikė siekdamas įtvirtinti lietuvybę pietryčių Lietuvoje (Vilniaus krašte). Paskelbė daugiau nei 60 knygų, per 1000 straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis. Jo rūpesčiu parengta ir išleista apie 20 lituanistinių kalbos vadovų aukštosioms mokykloms, istorinėse gramatikose pateikiami duomenys turi didelę vertę atkuriant baltų prokalbės formas. Atskira mokslinės veiklos sritis – Kazimiero Būgos mokslinio palikimo tyrinėjimas bei publikavimas.

1996–1998 m. Gedimino Vagnoriaus Vyriausybėje buvo paskirtas Lietuvos švietimo ir mokslo ministru. Eidamas šias pareigas daug padarė, kad Vilniaus krašte būtų įsteigtos lietuviškos mokyklos.

Z. Zinkevičius buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, leidinio „Kalbos praktikos patarimai“ vyriausiasis redaktorius, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ (1–3 t.) vyriausiasis redaktorius. Dalyvavo lingvistikos mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Buvo daugelio akademijų narys: Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos (1982 m.), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1990 m.), Norvegijos mokslų akademijos (1991 m.), Lietuvių katalikų mokslo akademijos (1991 m.), Latvijos mokslų akademijos užsienio narys (1995 m.).

Z. Zinkevičius visą gyvenimą ne tik tyrė, bet ir puoselėjo bei gynė lietuvių kalbą. 2017 m. drauge su bendraminčiais jis įsteigė judėjimą „TALKA kalbai ir tautai“.
Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informacija