Apie mus

2019 01 27

Istorija

Bibliotekos vizija

  • Moderni, saugi, kūrybiška, draugiška viešoji biblioteka – informacinėmis, kultūros, švietimo paslaugomis patraukli gyventojams, užtikrinanti prieigą ne tik prie turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių.
  • Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių ir reikmių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.
  • Bendradarbiaujanti su švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
  • Viso gyvenimo mokymosi, informacinio raštingumo, kūrybinio potencialo ugdymo centras.

 
Bibliotekos misija
 

Aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

  • Sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, naudojantis moderniomis komunikacinėmis informacinėmis technologijomis, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis. Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
  • Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės lavinimui. Sudaryti galimybes ugdyti individo kūrybingumą.
  • Kaupti, saugoti ir atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.
  • Gerinti sąlygas bibliotekos vartotojams švietimo ir viso gyvenimo poreikių tenkinimui.
  • Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.

 Zarasų rajono viešosios bibliotekos tinklas
 

2021 m. pradžioje Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos centralizuotas tinklas:
• viešoji biblioteka;
• 16 struktūrinių padalinių: Dusetų miestelio Kazimiero Būgos (nuo 2019 m. aptarnaujanti ir mokyklos bendruomenę), Turmanto miestelio, Zarasų ligoninės, Antalieptės, Antazavės, Avilių, Baibių, Degučių, Imbrado, Sadūnų, Salako, Samanių, Smalvų, Suvieko, Šniukštų, Štadvilių.

2021 m. sausio 1 d. Zarasų rajono centralizuotame bibliotekų tinkle sutelkta 33,9 % rajono gyventojų, t.y. 5053 registruoti vartotojai. Vaikai iki 14 m. sudaro 24,6 % visų bibliotekos registruotų vartotojų.

Viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių fonduose yra 167055 vnt. knygų, periodinių leidinių, muzikos kompaktinių diskų, vaizdo filmų, 3D kino filmų, elektroninių ir kitų dokumentų. 2020 m. vartotojai apsilankė 93861 kartą, t.y. vidutiniškai 18 kartų per metus. Per metus išduota 167665  vnt. dokumentų.