Nemokamos paslaugos

2020 01 08
 • Imkite knygas ir  žurnalus  į namus;
 • Rinkitės knygas atviruose fonduose arba ieškokite jų bibliotekos elektroniniame bibliotekos kataloge LIBIS;
 • Užsisakykite reikalingas knygas iš bet kurios vietos, naudodamiesi elektroniniu katalogu LIBIS, pasiekiamu bibliotekos interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt. Jei nerasite spaudinio mūsų bibliotekoje, užsakysime jį iš kitų bibliotekų  (žr. Mokamos paslaugos);
 • Klauskite bibliotekininko. Teikiame informaciją ir konsultacijas, atsakome į užklausas žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu;
 • Bibliotekoje naudokitės internetu, bevieliu internetu, ieškokite informacijos elektroninėse enciklopedijose (kompiuteriniuose diskuose) ir prenumeruojamose duomenų bazėse;
 • Naudokitės fonotekos fondais  - muzikos spaudiniais, muzikos  kompaktiniais diskais, plokštelėmis vietoje ir skolinkitės  į namus;
 • Lankykite “Bibliotekos 3D kiną” ir nemokamai žiūrėkite demonstruojamus  filmus , imkite kompaktinius diskus į namus;
 • Dalyvaukite organizuojamuose nemokamuose anglų kalbos kursuose;
 • Mokykitės užsienio kalbų savarankiškai iš mokymo programų vaizdajuostėse ir kompaktiniuose diskuose;
 • Dalyvaukite nemokamuose bibliotekos organizuojamuose renginiuose  “Poezijos pavasarėlis”, “Prozos ruduo”, 
 • dalyvaukite I aukšto galerijoje profesionalaus meno parodų atidarymuose;
 • Naudokitės  spausdinimo, kopijavimo, skenavimo, įrišimo, laminavimo paslaugomis (žr. Mokamos paslaugos).

Paslaugos vaikams

 • literatūra išduodame į namus dviejuose abonementuose;
 • skyriuje esančiomis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, bibliografiniais leidiniais, naujausiais žurnalų numeriais siūlome naudotis vietoje;
 • organizuojame edukacines skaitymo programas;
 • organizuojame temines, rašytojų jubiliejams pažymėti skirtas literatūros, vaikų piešinių, darbelių parodos, vaikų personalines darbelių parodas;
 • informaciją apie Jums reikalingą leidinį galite susirasti, paiešką vykdyti bibliotekos elektroniniame LIBIS kataloge;
 • galite naudotis kompiuteriais, žaisti kompiuterinius žaidimus. Kompiuteriu nemokamai naudojasi kiekvienas bibliotekos vartotojas, susipažinęs su naudojimosi kompiuteriu taisyklėmis;
 • siūlome naudotis internetu, bevieliu internetu, elektroniniu paštu;  
 • vartotojų grupėms rengiame ekskursijas po biblioteką, supažindiname su spaudinių fondais, jų išdėstymu;
 • organizuojame specialias programas vaikams - Vasaros skaitymai, Vaikų knygos diena, Nacionalinė bibliotekų savaitė;
 • bibliotekos renginių metu teatralizuotai su vaikais bendrauja bibliotekos personažas Zuikis Nulėpausis;
 • siūlome žaislotekos žaislus ir žaidimus;
 • skatiname vaikų savanorių veiklą;
 • sudarytos sąlygos parengtus darbus išspausdinti, įrišti, laminuoti (žr. Mokamos paslaugos);
 • laisvalaikiui - videofilmai, muzika.