Kaip tapti bibliotekos vartotoju

2012 04 26

Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju, privalote užsiregistruoti ir įsigyti vieningą skaitmeninį skaitytojo pažymėjimą.
 
Registruojantis į biblioteką, reikia susipažinti su biblioteka naudojimosi taisyklėmis, pateikti tapatybės dokumentą, kuriame yra savininko nuotrauka, vardas, pavardė ir asmens kodas, užpildyti registracijos kortelę ir pasirašyti.
 
Asmenys iki 18 metų amžiaus registruojami į biblioteką pateikę moksleivio pažymėjimą arba pasą. Vaikų globos namų, specialiųjų  internato mokyklų moksleiviai registruojami pagal tų įstaigų išduotą pažymą.
 
Moksleiviai gali būti registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą moksleivių sąrašą.
 
Zarasų  pensionato gyventojai registruojami pagal įstaigos išduotą pažymą.
 
Asmuo registruojamas tik vieną kartą bet kurioje LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) bibliotekoje, įdiegusioje automatizuotą skaitytojų aptarnavimo posistemį.

Vieningas skaitytojo pažymėjimas (toliau - Pažymėjimas) – dokumentas, identifikuojantis skaitytoją visose Lietuvos LIBIS bibliotekose.

 • Pažymėjimas išduodamas, kai pirmą kartą registruojatės vienoje iš LIBIS naudojančių bibliotekų. Pažymėjimas galioja neribotą laiką!
 • Zarasų viešojoje bibliotekoje pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį.
 • Pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.
 • Jei įsigijote Pažymėjimą, užregistravęs kitoje LIBIS bibliotekoje, mūsų bibliotekoje mokesčio nemokėsite. Jums tereikės užsiregistruoti.
 • Informuokite biblioteką apie pažymėjimo praradimą.
 • Naujas Pažymėjimas išduodamas jį praradus, sulaužius.
 • Turėdami vieningą skaitytojo pažymėjimą Jūs galite skaityti LIBIS bibliotekose.
 • Nepamirškite užsiregistruoti kiekvienoje LIBIS  bibliotekoje, kuria Jūs naudojatės.
 • Registruojantis Jūs turite pateikti darbuotojui asmens tapatybės dokumentą ir Pažymėjimą (jei įsigijote jį kitoje LIBIS bibliotekoje).

Jūs negalite:

 • Vienu metu turėti kelis skaitytojo Pažymėjimus.
 • Naudotis svetimu ar sulūžusiu, sugadintu Pažymėjimu.