Kaip tapti bibliotekos registruotu vartotoju

2012 04 26

Atnaujinta 2021-10-08

Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju, privalote užsiregistruoti ir įsigyti vieningą skaitmeninį skaitytojo pažymėjimą, kuris nuo 2020 m. yra nemokamas.
 
Registruojantis į biblioteką, reikia susipažinti su biblioteka naudojimosi taisyklėmis, pateikti tapatybės dokumentą, kuriame yra savininko nuotrauka, vardas, pavardė ir asmens kodas, užpildyti vartotojo registracijos kortelę ir pasirašyti.
 
Fiziniai asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) paraišką. 

Asmuo registruojamas tik vieną kartą bet kurioje LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) bibliotekoje, įdiegusioje automatizuotą skaitytojų aptarnavimo posistemį.

Vieningas skaitytojo pažymėjimas (toliau - Pažymėjimas) – dokumentas, identifikuojantis skaitytoją visose Lietuvos LIBIS bibliotekose.

  • Pažymėjimas išduodamas, kai pirmą kartą registruojatės vienoje iš LIBIS naudojančių bibliotekų. Pažymėjimas galioja neribotą laiką!
  • Zarasų viešojoje bibliotekoje pažymėjimas išduodamas nemokamai
  • Pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.
  • Jei įsigijote Pažymėjimą, užregistravęs kitoje LIBIS bibliotekoje, mūsų bibliotekoje jums tereikės užsiregistruoti.
  • Informuokite biblioteką apie pažymėjimo praradimą.
  • Naujas Pažymėjimas išduodamas jį praradus, sulaužius.
  • Turėdami vieningą skaitytojo pažymėjimą Jūs galite skaityti LIBIS bibliotekose.
  • Registruojantis Jūs turite pateikti darbuotojui asmens tapatybės dokumentą ir Pažymėjimą (jei įsigijote jį kitoje LIBIS bibliotekoje).

Jūs negalite:

  • Vienu metu turėti kelis skaitytojo Pažymėjimus.
  • Naudotis svetimu ar sulūžusiu, sugadintu Pažymėjimu.