Korupcijos prevencija

2018 11 26

Atnaujinta 2021-09-29

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.
Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

 xcvcvbcbGyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt , faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt  arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

 

 

Daugiau informacijos: www.zarasai.lt/korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e.mokymo platforma emokymai.stt.lt

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Zarasų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Lementauskienė.
Tel. 8 385  52801, pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt 

Pranešimai apie korupciją

Informuoti galima:
· raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, D. Bukonto g. 20, 32132 Zarasai, el. paštu pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt.

· žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenį: Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, D. Bukonto g. 20, 32132 Zarasai · tel.: (8 385) 52 801.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.