Apie Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną

2020 05 06

IMKIT MANE IR SKAITYKIT... Tai pirmieji Martyno Mažvydo „Katekizmo“, pirmosios lietuviškos knygos žodžiai. Gegužės 7 d. minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904) knygos buvo spausdinamos ir platinamos, žmonės rizikavo tiek už platinimą, tiek už skaitymą būti įkalinti ar ištremti, tačiau knygos plito. Per 40 spaudos draudimo metų lietuviškoji spauda augo, nepaisydama jokių persekiojimų ir taikomų bausmių.

Turbūt daugelis matėme skulptūrą ar paveikslą: senoviškas verpimo ratelis, prie kurio sėdi moteris tautiniais rūbais, pasisodinusi ant kelių vaiką, ir slapta moko jį skaityti lietuviškai.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje abonemente parengta paroda „Žodžių žydėjimas“. Apie lietuviškos spaudos draudimą 1964-1904 metais rašoma knygose „Raidžių draudimo metai“, „Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais“, mokslinių straipsnių rinkinyje „Spaudos draudimo istorijos“. Gausu knygų apie knygnešius: Bielinis, Kipras „Katorga ir trėmimas“, „Didžiosios knygnešių bylos“, Ilgūnas, Gediminas „Knygnešių keliais“, Misius, Kazys, Kaluškevičius, Benjaminas „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“ ir kt.

Parodoje susipažinsite su knygomis apie kalbą: Zinkevičius, Zigmas „Lietuvių kalbos kilmė“ ir kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, Juozą Balčikonį, apie tarmes „Visos, tarmės gražiausios...“ , apie knygą Vladimirovas, Levas „Knygos istorija“, Raguotienė, Genovaitė „Žodžiai apie knygą“, Stonienė, Vanda „Lietuvos knyga ir visuomenė“, susipažinsite su Brailio raštu akliesiems Toločka, Valentinas, Vytautas „Skaitantys pirštai“.

Plačiau skaitykite https://mokovas.wordpress.com/2013/05/06/spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena/ https://miestonaujienos.lt/geguzes-7-toji-spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena/

Apie knygnešius plačiau
http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/01/zvil_02.html http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/garsviai.lt.htm

Parengė Aldona Kazlauskienė, Zarasų viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

GALERIJA