Motinos dienai

2020 04 30

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį (oficialiai nuo 1928 metų). Tai meilės, pagarbos ir apmąstymų diena, kai gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – Mamai. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės.

Motina yra tapatinama su žeme. Kaip žemė užaugina derlių, taip ir motina užaugina savo vaikus, todėl motinos diena švenčiama pavasarį, kai bunda žemė. Ši diena tai motinos pagerbimo, džiaugsmo ir apmąstymų diena – vaikų ir motinų diena. Tai šeimos židinio saugotojos, vaikų auklėtojos, pirmosios darbštumo, kalbos, gerumo mokytojos, papročių, liaudies dainų ir pasakų puoselėtojos bei kūrėjos diena. Tai didelės atsakomybės diena. Juk nuo motinos ir vaikų ryšio priklauso žmogaus, visuomenės, tautos socialinis brandumas, dažnai ir ateitis.
Koks bebūtų žmogus – didis, galingas, ar mažas, svajotojas ar gyvenimo prakticizmo verpetuose pasinėręs – visiems prisimenant savo motiną širdys suplasta vienu ritmu, prisipildo džiaugsmu ir kažkokiu ypatingu, švelniu neapsakomu gailesčiu ir pabunda visa, kas žmoguje yra kilniausio ir švelniausio.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje parengta literatūros paroda „Tu save kaip saulė dalini“. Su šios šventės kilme susipažindina Juozo Kudirkos knygelė „Motinos diena“. Lietuvių poetų eilėraščių apie Motiną rasite knygoje „Ant Tavo rankų supasi gerumas“, o rinktinėje „Esi tik viena“ gausu ne tik eilėraščių, bet ir prozos kūrinių. Žinomo rašytojo Jono Mačiukevičiaus knyga „Laiškai mirusiai motinai“ apie tai, kaip gyvenam, mąstom ir klystam ir, tik praradę Motiną rašome Jai Anapilin poetiškus laiškus. Žurnalas „Šeimininkė“ aprašo garsių dailininkų įkvėpimo šaltinį – Motiną. Tai ir žymus prancūzų tapytojas Pjeras Ogiustas Renuaras, ir ispanų tapytojas, skulptorius Pablo Picasso, ir olandų tapytojas Rembrantas, kuris prašydavo motinos pabūti jo modeliu. Buvo ir tokių, kurie mamos pavarde pasirašinėjo savo paveikslus. Citatų, sveikinimų rasite Helen Exley knygelėse „Mamai meilės dovana“, „ Močiutei iš visos širdies“.

Plačiau apie motinos dieną
https://y-news.lt/motinos-diena-kas-kaip-kada/

Aldona Kazlauskienė, Zarasų viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė