Lietuvai svarbi data

2020 01 23

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Ir 1918 metų, ir 1949 metų vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir ateičiai.

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Aktą pasirašė 20 tarybos narių.

Abonemente parengta paroda „Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos, Lietuvos, vienybė težydi“

Parengė Aldona Kazlauskienė
Zarasų viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė
Parengta pagal https://www.15min.lt/ikrauk/naujiena/svarbu/vasario-16-oji-lemtingoji-data-lietuvos-istorijoje-515-307998