Sausio 13-oji...

2020 01 08

Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę.
1989-ųjų metų rugpjūčio 23-osios Baltijos kelias parodė: MES ESAME!
1990-ųjų metų kovo 11-oji paskelbė: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA!
1991-ųjų metų sausio 13-oji patvirtino: MES BŪSIME!

Lietuvos Nepriklausomybės priešai taikė tiesiai į širdį. Buvo šaudoma į laisvą žodį, į lietuvišką kalbą.1990 m. kovo 11 dieną Lietuvai paskelbus nepriklausomybės atkūrimą, Maskva ėmėsi žygių nuslopinti „sukilusią respubliką“. Smogiamieji Rusijos armijos daliniai, užėmę strateginius informacijos objektus, ruošėsi atakuoti Aukščiausiąją Tarybą. Lietuva kariuomenės neturėjo. Prieš okupacinę armiją stojo beginkliai žmonės. 1991 m. sausio tryliktosios naktį jie pasitiko rusų tankus prie Vilniaus televizijos bokšto. Bokštą gynusių žmonių atmintyje gyvi prisiminimai tų nerimo, įtampos, ryžto ir pasiaukojimo valandų, kai buvo sprendžiama – būti ar nebūti laisvai ir nepriklausomai Lietuvai.

Kovo 11-oji ir Sausio 13-oji – dvi laisvę ir nepriklausomybę įtvirtinusios dienos, kurių sakralinę didybę kūrė visi Lietuvos žmonės.

Nuopelnai nesveriami ir nematuojami. Negalima atsiplėšti gabalėlio Nepriklausomybės ar atskirti sau Tėvynės dalelės. Galime tik didžiuotis, kad bendras mūsų ryžtas, visuotinė valia apgynė Lietuvą ir, rodos, pakeitė mus pačius.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje abonemente parengta paroda „Atmintis gyva, nes liudija“.

Parengė Aldona KAZLAUSKIENĖ,
Zarasų viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

 

GALERIJA