Gedulo ir vilties diena

2019 05 23

Birželio 14 d. Lietuvoje minima gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG'o stovyklas.

Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo. Buvo išvežta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, iš viso okupacijos metais iš Lietuvos buvo ištremta ir įkalinta daugiau nei 280 tūkstančių žmonių.

Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemines, barakus.
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje abonemente parengta paroda „Tremties keliais“.

Parengė Aldona KAZLAUSKIENĖ
Zarasų viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė
Parengta pagal https://day.lt/sventes/straipsniai/gedulas
https://www.15min.lt/tema/gedulo-ir-vilties-diena-24192