KALENDORIUS: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena - Kovo 11-oji!

2019 03 04

Šią dieną, 1990 m. kovo 11-tą Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba  pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą,  kuriame rašoma, kad atstatomas 1940  m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu,  kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai. Taip šalis susigrąžino valstybingumą ir tapo lygiateise pasaulio valstybių bendrijos nare.

Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje abonemente parengta paroda „Lietuvos dvasios pergalė“.

Parengė Aldona KAZLAUSKIENĖ,
Zarasų viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė