Bobų vasara buvo palanki profesiniam ir kultūriniam tobulėjimui

2021 10 19

Spalio 89 dienomis Lietuvos bibliotekininkų draugijos Zarasų skyrius organizavo seminarą-išvyką, kurios metu grupė Zarasų viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų lankėsi ir dalinosi patirtimi Žemaitijos regiono  bibliotekose, lankėsi kitose kultūros, literatūros ir sakralinėse vietose.

Profesinė išvykos dalis.

Svarbiausias tikslas  turėjome aplankyti kolegas Žemaitijoje, tad vykome dalintis patirtimi, semtis žinių pažangiose šio regiono bibliotekose. Profesinės kelionės tikslą pradėjome nuvykę į tolimiausią numatytą išvykos tašką – Akmenės rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Domėjomės kaip sekasi kolegoms, kokias veiklas ir paslaugas siūlo vartotojams.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vizija – šiuolaikiška, moderni biblioteka, siekianti sukurti atvirą ir intensyvią informacijos erdvę, paremtą naujomis technologijomis ir kokybiškomis paslaugomis. Patraukli ir patogi darbui, saviraiškai, skatinanti mokytis visą gyvenimą biblioteka. Rekonstruotas, pritaikytas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms pastatas, biblioteka aprūpinta veikloms būtinais baldais, įranga. Bibliotekos lankytojai pasitinkami atnaujintose skaitytojų aptarnavimo erdvėse, siūlant modernias technologijas ir paslaugas, edukacines veiklas.

Plungės viešoji biblioteka įsikūrusi kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro komplekse. Biblioteka nuo 2012 metų, renovavus laikrodinę-oranžeriją, įsikūrė šiose patalpose – istorine ir kultūrine prasme viename svarbiausių kultūros paveldo objektų. Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra inovatyvi, sėkminga, draugiška skaitytojams, lankytojams ir aplinkai. Biblioteka dalyvauja tarptautinėje Europos Sąjungos programoje „Veiklus jaunimas“, kurią finansuoja Europos Sąjungos programa Erazmus+. Pagal šią programą į Plungės viešąją biblioteką kasmet atvyksta savanoriai iš užsienio šalių. 2017 m. už projektą „Plungės išmanusis parkas“ biblioteka apdovanota „Sėkmingiausio turizmo produkto“ nominacija. Šio projekto dėka, Plungės parkas tapo „Išmaniąja“ zona. Sukurta virtuali edukacinė-pažintinė programa, pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, skirta interaktyviai pažinčiai su Plungės parko augmenija, gyvūnija bei istorija. Bibliotekos galerijoje nuolat veikia meno, modernaus meno parodos. Pabendravę su kolegėmis, atsigėrę mėtų arbatos, vaikščiojome po kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro parką, lankėmės Žemaičių dailės muziejuje, apžiūrėjome eksponuojamas parodas.

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastatas statytas specialiai čia įsikūrusioms įstaigoms – bibliotekai ir kultūros centrui. Bibliotekos erdvės išsidėsčiusios per 4 aukštus, priešais biblioteką – Telšių Švento Antano Paduviečio katedra, pro bibliotekos viršutinių aukštų langus gražus vaizdas į Masčio ežerą. Moderni įranga suteikia galimybę teikti modernias paslaugas. Bibliotekose nuolat pristatomos rašytojų knygos, organizuojami susitikimai, atidaromos menininkų ir tautodailininkų darbų parodos, vyksta įvairūs konkursai, skaitymo skatinimui skirti renginiai, edukacinės veiklos, skaitmeninio raštingumo mokymai. Daug dėmesio skiriama vaikų edukacijai. Ypač sėkmingai vykdomi literatūrinio pobūdžio projektai.
Kadangi į kelionę važiavo ir Zarasų viešosios bibliotekos padalinių darbuotojų, tai įdomu buvo apsilankyti Mažeikių rajono Laižuvos ir Sedos padaliniuose. Apžiūrėjome bibliotekų erdves, domėjomės veiklomis, bendravome su darbuotojais.

Kultūrinė išvykos dalis.

Dar rengiant projektą finansavimui, kirbėjo mintis, kad lankantis Žemaitijoje privalu aplankyti vietas, kur 1876 - 1892 metais dirbo ir amžino poilsio atgulė kunigas, poetas, kraštietis Antanas Vienažindys. Apsižvalgę Laižuvos bibliotekėlėje, lydimos Laižuvos bibliotekos bibliotekininkės Kristinos Grybauskienės, aplankėme Laižuvos kapinėse A. Vienažindžio kapą, uždegėme žvakelę. Pastovėjome šventoriuje, kur A. Vienažindžio rupesčiu buvo pastatyta Laižuvos bažnyčia ir mūrinės koplytėlės – Kristaus kančios kelio stotys, stabtelėjome prie liepos, po kuria prieš mirtį sukniubo poetas ir prie Vienužio akmens, kur poetas dažnai mąstydavo, kurdavo eiles. Lankėmės Laižuvos kraštotyros muziejuje, kuriame sukaupta daug informacijos apie poetą, kunigą A. Vienažindį.

2021-ieji minimi kaip poeto Vytauto Mačernio metai. Tęsiant literatūrinę kelionę turėjome tikslą aplankyti poeto Vytauto Mačernio gimtąsias vietas. Kelionę „Nuo Sedos iki Šarnelės“ pradėjome Sedoje, prie stendo kiemelyje čia buvusios vidurinės mokyklos, kurią lankė poetas Vytautas Mačernis. Klausėmės gidės Genoveitos Gricienės pasakojimo apie poeto mokslo dienas. 2021-ųjų birželio 15-ąją, minint poeto Vytauto Mačernio gimimo 100-ąsias metines ir Sedos vidurinės mokyklos 100-metį, čia buvusios mokyklos kiemelyje, atidengta mūsų kraštiečio skulptoriaus Mykolo Saukos sukurta skulptūra „Vytauto Mačernio mokyklinis suolas“. Mes turėjome galimybę pasėdėti šiame suole ir paskaityti poeto eiles. Pažintį po poeto V. Mačernio gimtasis vietas tęsėme Žemaičių Kalvarijoje lydimos gido Broniaus Kleinausko. Vytauto Mačernio muziejaus kieme klausėmės gido pasakojimo apie poeto gyvenimą ir likimą. Pasakojimas buvo tęsiamas ir pačiame muziejuje, kur nedideliame kambarėlyje stovi autentiški baldai, šeimos padovanoti iš poeto namų, apžiūrėjome sukaupta nuotraukų ekspoziciją. Aplankėme Žemaičių Kalvarijoje poeto žūties ir kitas susijusias vietas. Vėliau vykome į gimtąją Šarnelę, aplankėme poeto kapą ir V. Mačernio vizijų, užrašytų ant akmeninių plokščių, ekspoziciją . Simboliška mūsų kelionėje, kad prieš dieną Sedoje ir Šarnelėje buvo minimos poeto V. Mačernio žūties metinės.

Lankėmės ir sakralinėse vietose. Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – viena didžiausių ir gražiausių medinių bažnyčių Lietuvoje, sudėtingos formos plano. Žinoma, jog ji buvo statyta arba tik perstatyta 1770 m., todėl šie metai visuose šaltiniuose laikomi bažnyčios pastatymo data. Nuo 1832-iaisias vykusio atnaujinimo iki dabar pastatas yra nepakitusių formų.

Žemaičių Kalvarijos Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, pastatyta 1822 metais, bazilikos centriniame altoriuje kabantis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, šioje bazilikoje kasmet vyksta vienas didžiausių Lietuvoje katalikiškų renginių – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Grožėjomės analogų Lietuvoje neturinčiu Telšių Švento Antano Paduviečio katedros interjeru, kurio išskirtinis bruožas yra sienas supanti galerija. Bažnyčia pastatyta 1791 metais, dideli bažnyčios remonto ir atnaujinimo darbai vyko 1897-1898 m.

Kelionės pabaigoje, grįžtant į Aukštaitiją, aplankėme Rokiškio rajone Bajorų kaime esantį muziejų „Lėlių namai“, stebėjome edukacinę programą „Tu gali prakalbinti lėlę“, kurią pristatė lėlių namų įkūrėja Dalia. Akys raibo nuo lėlių gausos, mintyse nukeliavome į savo vaikystę.
Keliaudamos gėrėjomis pakelėse auksu nusidažiusiais Lietuvos miškais, dangaus mėliu ir vaiskia Bobų vasaros saule.

Dėkojame Zarasų rajono savivaldybei už suteiktą galimybę praplėsti akiratį profesinėje ir kultūrinėje srityse.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Zarasų skyriaus projektą „Bendraujančios bibliotekos: patirtys, naujos paslaugų vartotojams formos“ finansavo Zarasų rajono savivaldybė.
Projekto partneris Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Stanislova Bikulčiūtė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Zarasų skyriaus pirmininkė
Nuotraukos Danutės Kiltinavičienės, Zinos Černovienės

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

LBDZS isvyka 1

LBDZS isvyka 11

LBDZS isvyka 12

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

LBDZS isvyka 7

LBDZS isvyka 8

LBDZS isvyka 19

Žemaičių meno muziejus

LBDZS isvyka 9

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

LBDZS isvyka 10

telšiuose

Prie poeto Antano Vienažindžio kapo Laižuvoje

LBDZS isvyka 4

Antano Vienažindžio liepa

LBDZS isvyka 3

LBDZS isvyka 17

Poeto Vytauto Mačernio pirmoji Sedos vidurinė mokykla

LBDZS isvyka 13

Skulptoriaus Mykolo Saukos sukurtas suolelis V. Mačerniui

LBDZS isvyka 5

Suolelio viršus

LBDZS isvyka 14

Prie Vytauto Mačernio kapo Šarnelėje

LBDZS isvyka 6

V. Mačernio muziejaus kieme Žemaičių Kalvarijoje

LBDZS isvyka 18

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 

LBDZS isvyka 15