Literatūrinė Pauliaus Širvio premija

2015 10 04

Minint kraštiečio poeto Pauliaus Širvio 75-ąsias gimimo metines (1995 m.) Zarasų viešoji biblioteka inicijavo Pauliaus Širvio premijos steigimą poeto atminimui saugoti ir teikdavo ją kas dvejus metus. Nuo 2005 m. šia premija rūpinasi Zarasų rajono savivaldybės taryba, įsteigusi specialią rajono kultūros ir meno premijų vertinimo komisiją. Nuo 2008 m. P. Širvio premija teikiama kas penkerius metus poeto gimimo dieną − rugsėjo 6-ąją.

Iš pradžių Pauliaus Širvio literatūrinė premija buvo skiriama Lietuvos poetams, kuriantiems gamtos tema. Dabar vertinant kandidatus atsižvelgiama į jų pastarųjų penkių metų poetinę kūrybą, jos reikšmingumą Lietuvos poezijoje, meistriškumą poetinėmis priemonėmis aukštinti gamtos grožį bei žmogaus prigimtį,  Zarasų krašto populiarinimą savo kūryba bei kūrybine veikla.

 jasponytė      
Jurgita Jasponytė
(2020 m.)
     

 
Erlickas 2010 Rimgaudas Valentinas Graibus2 Feliksas Jakubauskas2

Antanas A. Jonynas
(2015 m.)

Juozas Erlickas
(2010 m.)
Rimgaudas Valentinas
Graibus
(2007 m.)
Feliksas Jakubauskas
(2005 m.)
OnÄ— BaliukonÄ— Stasys jonauskas skripka jaunas Marcelijus Martinaitis
Onė Baliukonė
(2003 m.)
Stasys Jonauskas
(2000 m.)
Vytautas Skripka
(1997 m.)
Marcelijus Martinaitis
(1995 m.)