Paskutinė karalienė

2018 12 27

Gortner, Christopher W.
Paskutinė karalienė: romanas / C.W. Gortner. – Vilnius: Alma littera, 2018. – 463, [1] p.

Kastilijos karalienė Joana, paskutinė ispaniško kraujo valdovė, kurią iš istorijos pažįstame kaip Joaną Pamišėlę. Kas ji – legendinė sielvarto palaužta našlė, o gal istorija nekaltai nuteisė moterį, pranokusią savo laikus?

Knygą rasite arba galėsite rezervuoti skaitytojų aptarnavimo skyriuje.