EBSCO Publishing duomenų bazė

2012 04 30

Tai visateksčiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, elektroniniai laikraščiai, žinynai anglų kalba.

Duomenų bazė prenumeruojama nuo 2006 metų. EBSCO Publishing duomenų bazių paketu gali naudotis skaitytojai  bibliotekoje arba namie. Nemokama prieiga viešosios bibliotekos vartotojams.  Dėl slaptažodžio kreiptis į bibliotekininką. Eiti į EBSCO Publishing