Zarasų rajonas LIETUVOS RESPUBLIKOS spaudoje 2021 m. birželio 8 – 12 d.

2021 06 12

Čepėnienė, Daiva. Antanas Vienažindys – kunigas, nepaisęs luomo nuostatų ir apie meilę kalbėjęs eilėmis // Utenos apskrities žinios. –.2021, birž. 12, p. 3–4.
Šiemet sukanka 180 metų, kai Rokiškio rajone, Anapolio kaime gimė poetas, kunigas Antanas Vienažindys. Zarasų rajone, Gipėnų kaime, kur kunigas, poetas leisdavo savo vaikystės, jaunystės dienas, jau 50 metų veikia visuomeninis-memorialinis A. Vienažindžio muziejus. Jame galima susipažinti su poeto gyvenimo istorija.

Kokinas, Emilis. Tremties metai Sibire // Sidabrė. –2021, birž. 12, p. 5.
Joniškyje gyvenusio E. Kokino prisiminimai apie tremtį Sibire 1951–1958 metais. Kokinų šeima, gyvenusi Duburių kaime, Zarasų rajone buvo ištremta į Krasnojarsko kraštą Uspenkos kaimą. Ten dirbo įvairiausius darbus, pjovė medžius taigoje. 1958 metais gavo teisę grįžti, bet Lietuva tremtinių tuo metu nepriėmė, teko apsigyventi Latvijoje. Zarasų rajonas; tremtis Sibire; tremtiniai.

 

Paškevičienė, Zina. Savo relikviją bažnyčia atsiims per teismą // Panevėžio kraštas. –2021, birž. 9, p. 10, 18.
Skapiškis siekia atgauti kultūros vertybę – medinę Šv. Petro skulptūrą. Išorinėse Skapiškio Šv. Jackaus bažnyčios nišose stovi betoninės dviejų šventųjų skulptūros, tačiau jos niekaip negali atstoti originalų – prieš 24 metus pavogtų medinių statulų. Bažnyčios klebonui Albertui Kasperavičiui tenka susirašinėti su valstybinėmis institucijomis ir įrodinėti, kad medinė Šv. Petro skulptūra yra jų bažnyčios nuosavybė ir turi grįžti visiems laikams į ją. Skulptūra jau užpernai sugrįžo, bet sugrįžo neilgam, nes dabartinis jos savininkas, Zarasų krašto muziejus, skulptūrą paskolino tik iki šių metų pabaigos. Kultūros ministerija sako, kad kai Skapiškis įrodys, savo turtines teises teismo būdu, tik tada savivaldybė ir muziejus galės grąžinti skulptūrą. 19 amžiuje nežinomo autoriaus sukurta 1,30 metro aukščio medinė skulptūra įrašyta į vietos kultūros vertybių registrą. Jos vertė – 15 tūkstančių eurų. O Zarasų muziejuje ji atsirado, kai Dailės muziejaus buvo nupirkta iš garsiausio šalyje kolekcininko Edmundo Armoškos antikvariato.