Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d.