Finansines būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis