Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.