Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.