Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.