Finansines būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis